ЗАН

Л.Энхцолмон багштай Арга зүйн баг ажиллаж байна.

Утас: 88657415... Дэлгэрэнгүй

Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч Очирваань овогтой Зина

Утас: 89585615, 99065615

 ... Дэлгэрэнгүй

Эцэг эхийн булан

Эцэг эхийн булан... Дэлгэрэнгүй

Зөвлөгөө

зөвлөгөө... Дэлгэрэнгүй

ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 4-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл
Монгол Улсын СӨБ-ын тухай хууль, БСШУ-ны сайдын 405-р тушаалыг үндэслэл болгон боловсруулав.
1.1. Цэцэрлэг нь Монгол Улсын “Боловсролын тухай хууль”, “СӨБ-ын тухай хууль, “Бага дунд боловсролын тухай хууль”, болон бусад хууль тогтоомж,... Дэлгэрэнгүй

Манай цэцэрлэгийн түүх

Баянтүмэн сумын Хүүхдийн цэцэрлэг нь анх Баянтүмэн сумын Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны 1962 оны 12 сарын 10-ны 08 тоот тогтоолоор Хөдөлмөр нэгдлийг өргөжүүлэх зорилгоор  Балдангийн Надмид эрхлэгчтэй 1 бүлэг 5 хүний орон тоотой... Дэлгэрэнгүй

Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Заадаг сургадаг үйл ажиллагаанаас Нээдэг хөгжүүлдэг үйл ажиллагаанд шилжин тоглоомын аргаар  хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлнэ.

Уриа

Бие биеэ дэмжижиж багаар хамтран  ажиллацгаая

Танилцуулга

2005 оноос... Дэлгэрэнгүй