Сарын архив 3 сар 2017

ЗАН

Л.Энхцолмон багштай Арга зүйн баг ажиллаж байна. Утас: 88657415


Удирдлагын мэдээлэл

Эрхлэгч Очирваань овогтой Зина Утас: 89585615, 99065615  


Эцэг эхийн булан

Эцэг эхийн булан


Зөвлөгөө

зөвлөгөө


ДОРНОД АЙМГИЙН ХЭРЛЭН СУМЫН 4-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ДҮРЭМ

Нэг. Нийтлэг үндэслэл Монгол Улсын СӨБ-ын тухай хууль, БСШУ-ны сайдын 405-р тушаалыг үндэслэл болгон боловсруулав. 1.1. Цэцэрлэг нь Монгол Улсын “Боловсролын тухай хууль”, “СӨБ-ын тухай хууль, “Бага дунд боловсролын тухай хууль”, болон бусад хууль тогтоомж, боловсролын асуудал эрхэлсэн болон бусад холбогдох төрийн захиргааны төв байгууллагаас гаргасан тушаал, шийдвэрийг үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллана. 1.2. Цэцэрлэг нь сургуулийн өмнөх насны хүүхдийн нас, бие, сэтгэхүйн онцлогт тохирсон

Дэлгэрэнгүй


Манай цэцэрлэгийн түүх

Баянтүмэн сумын Хүүхдийн цэцэрлэг нь анх Баянтүмэн сумын Ардын депутатуудын хурлын гүйцэтгэх захиргааны 1962 оны 12 сарын 10-ны 08 тоот тогтоолоор Хөдөлмөр нэгдлийг өргөжүүлэх зорилгоор  Балдангийн Надмид эрхлэгчтэй 1 бүлэг 5 хүний орон тоотой байгуулагдсан. 1964 онд 2 бүлэг 50 хүүхэд 7 ажилтантай болж 1969 1989 онд АБТА Сүхийн Цэрэннадмид эрхлэгчтэй гавшгайч хамт олон ажиллаж байв. 1983 1992 онуудад тус сумын Сүү таваарын механикжсан

Дэлгэрэнгүй


Танилцуулга

Эрхэм зорилго Заадаг сургадаг үйл ажиллагаанаас Нээдэг хөгжүүлдэг үйл ажиллагаанд шилжин тоглоомын аргаар  хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлнэ. Уриа Бие биеэ дэмжижиж багаар хамтран  ажиллацгаая Танилцуулга 2005 оноос одоог хүртэл О.Зина эрхлэгчтэй хамт олон 4 бүлэгтэйгээр 1 эрхлэгч 4 багш, 4 туслах багш, 1 нярав, 2 тогооч, 1 үйлчлэгч,  5 туслах ажилтан  нийт 18 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.