Танилцуулга

Эрхэм зорилго

Заадаг сургадаг үйл ажиллагаанаас Нээдэг хөгжүүлдэг үйл ажиллагаанд шилжин тоглоомын аргаар  хүүхэд нэг бүрийг хөгжүүлнэ.

Уриа

Бие биеэ дэмжижиж багаар хамтран  ажиллацгаая

Танилцуулга

2005 оноос одоог хүртэл О.Зина эрхлэгчтэй хамт олон 4 бүлэгтэйгээр 1 эрхлэгч 4 багш, 4 туслах багш, 1 нярав, 2 тогооч, 1 үйлчлэгч,  5 туслах ажилтан  нийт 18 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

Сэтгэгдэл